ICF Atlant

Допомога Побратимам

Побратими України — всеукраїнська громадська організація учасників бойових дій в АТО, яка об’єднує та підтримує воїнів, учасників АТО, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, а також сім’ї загиблих.

В рамках затвердженої програми «Допомога Побратимам» Фонд надає підтримку учасникам Організації: збір, закупівля та передача необхідних товарів та речей на фронт;  юридичні консультації; допомогу у працевлаштуванні та соціалізації; психологічна реабілітація; допомогу в організації медичного обслуговування, проведенні операцій, протезування т. ч. за кордоном).

Запрошуємо всіх громадян та організації приєднатися до реалізації даної Програми.
Будь-яка допомога безцінна!

                                                   «ЗАТВЕРДЖЕНО»

 Загальними зборами  Благодійної організації

 «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

«АТЛАНТ»

Протокол № 2,

від 12 квітня 2017 року.

 Президент (Голова фонду)

 Самохіна Т.В.

 

 Благодійна програма 

 «ДОПОМОГА ПОБРАТИМАМ»

 

         Благодійна програма «ДОПОМОГА ПОБРАТИМАМ» (далі Програма) розроблена благодійною організацією «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «АТЛАНТ » у відповідності зі Статутом Благодійної організації «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «АТЛАНТ»; Закону України «Про благодійництво та благодійні організації»; іншими нормативно-правовими актами України.

         Програма прийнята та затверджена загальними зборами  благодійної організації «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «АТЛАНТ» 12 квітня 2017 року, протокол № 2.

         Термін дії Програми не обмежений.

Мета Програми

         Метою діяльності Фонду є надання всесторонньої благодійної допомоги, для задоволення технічних та матеріальних потреб, захисту законних соціальних інтересів:

воїнів – учасників АТО: військовослужбовців мобілізованих та демобілізованих, бійців добровольчих формувань, поранених, інвалідів, членів їх сімей та сімей загиблих. 

А також надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цією програмою, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

         Програма передбачає надання всесторонньої благодійної допомоги воїнам – учасникам АТО: військовослужбовцям мобілізованим та демобілізованим, бійцям добровольчих формувань, пораненим, інвалідам, членам їх сімей та сімей загиблих.

 

Задачі Програми

Для реалізації Програми та досягнення її мети, Благодійна організація «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «АТЛАНТ» визначає задачі Програми.

Задачами Програми є:

 • сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища воїнів – учасників АТО;
 • психологічна реабілітація та соціальна адаптація воїнів – учасників АТО, а також осіб з числа військовослужбовців та бійців добровольчих формувань, які стали інвалідами внаслідок поранень, отриманих під час проведення АТО та членів їх сімей, а також сімей загиблих;
 • юридичне супроводження, в тому числі щодо реалізації системи пільг, передбачених Законодавством України для всіх категорій осіб, визначених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а саме: воїнів – учасників АТО, а також осіб з числа військовослужбовців та бійців добровольчих формувань, які стали інвалідами внаслідок поранень, отриманих під час проведення АТО та членів їх сімей, а також  сімей загиблих
 • допомога воїнам – учасникам АТО: військовослужбовцям та бійцям добровольчих формувань, під час проведення АТО;
 • участь у проектуванні, організації та фінансуванні навчальних центрів сил спеціальних операцій України, під час проведення АТО;
 • поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, в реалізації їхніх прав і законних інтересів;

Засоби реалізації та бюджет Програми

 • Добровільні благодійні внески фізичних та юридичних осіб;
 • Цільові та нецільові благодійні внески фізичних та юридичних осіб на реалізацію Програми;
 • Кошти, залучені від реалізації благодійних заходів (акцій, концертів, аукціонів, ярмарок і т.д.);
 • Кошти грантів, які надані міжнародними та іншими благодійними та громадськими організаціями;
 • Інші джерела, не заборонені діючим законодавством України.

         Бюджет Програми (грошові та матеріальні засоби), необхідні для реалізації останньої визначаються Правлінням Благодійної організації «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «АТЛАНТ», в межах затвердженого правлінням кошторису на реалізацію благодійних програм, з врахуванням необхідності реалізації інших благодійних програм, які затверджені або будуть затверджені загальними зборами Благодійної організації «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «АТЛАНТ».

 

Виконання та реалізація Програми, звітність

         Обов’язки координації і організації виконання і реалізації Програми покладені на Правління Благодійної організації «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «АТЛАНТ».

         Програма виконується штатними працівниками благодійної організації «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «АТЛАНТ», а також її членами по рішенню Правління. Також до виконання Програми, по рішенню Правління, можуть бути залучені інші особи з якими оформлюються взаємовідносини у відповідності до законодавства України.

         Рішення по видаткам коштів Благодійної організації «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «АТЛАНТ», на виконання та реалізацію Програми, приймається Правлінням Благодійної організації «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «АТЛАНТ».

Таке рішення може бути прийнято на підставі:

 • Звернення особи, зацікавленої в отриманні благодійної допомоги;
 • Звернення рідних особи, зацікавленої в отриманні благодійної допомоги;
 • Звернення особи, яка здійснила благодійний внесок;
 • На основі рішення Правління.

         Президент (Голова Правління) вправі проводити моніторинг правильного розподілу коштів благодійної організації «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «АТЛАНТ»  на виконання і реалізацію Програми. По результатам моніторингу Президент (Голова Правління) може рекомендувати Правлінню переважні напрямки (цілі, задачі) видатків коштів Благодійної організації «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «АТЛАНТ».

         Рекомендації Президента (Голови Правління) обов’язкові для розгляду Правлінням.

         По письмовому запиту Благодійника, який здійснив благодійний внесок на реалізацію Програми, Правління надає заявнику звіт про наміри або факти видатків, надійшовших від його імені коштів.

         Благодійник, при здійсненні благодійного внеску, може рекомендувати Правлінню переважні напрямки (цілі, задачі) видатків коштів, які передбачені Програмою, шляхом письмового зазначення цих приорітетних напрямків,  у призначенні платежу, при перерахування благодійного внеску на розрахунковий рахунок Благодійної організації «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «АТЛАНТ», або при укладенні відповідного договору про благодійну діяльність.

 

Щорічно Правління готує звіт про результати реалізації Програми. В звіті Правління про результати реалізації Програми повинна міститись інформація про:

 • досягнення очікуваного результату реалізації Програми;
 • виконання задач Програми;
 • здійсненні заходи для досягнення цілей та виконання задач Програми;
 • розмірах коштів, зібраних і виділених для реалізації Програми;
 • розмірах коштів, витрачених на виконання Програми;
 • благодійниках, здійснивши благодійні внески на реалізацію Програми, а також іншими шляхами здійснивши підтримку Програми благодійної організації ««МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «АТЛАНТ».

Звіт Правління про результати реалізації Програми передається на розгляд загальним зборам благодійної організації ««МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «АТЛАНТ».  Загальні збори дають оцінку роботі Правління за рік по реалізації Програми, вказують на переваги та недоліки в роботі Правління по реалізації Програми.

Загальні збори затверджують звіт Правління про реалізацію Програми. Затвердження звіту Правління загальними зборами є підтвердження в цілому позитивної оцінки діяльності Правління.

Звіт Правління про реалізацію Програми, оцінка роботи Правління по реалізації Програми, переваги та недоліки, а також рішення загальних зборів про затвердження звіту можуть публікуватись на сайті Благодійної  організації «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «АТЛАНТ» для всезагального обговорення.

Закрыть меню